Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Subsidie

Subsidie

Subsidie : Onze inspanningen om innovatief te werk te gaan in al onze processen worden erkend door subsidieverlenende instanties en de afgelopen jaren hebben wij voor diverse projecten subsidie ontvangen.
1). IPC-3 (2009)
2). MZI vs. Hatchery (2010)
3). Autobundel (2010)
4). Multischelp (2014)

Subsidie

Hierbij een toelichting op boven genoemde projecten:

1) In het IPC-3 project hebben wij in samenwerking met La Solitude VOF onderzocht of het mogelijk was om mosselbroed, in een laboratorium gekweekt, binnendijks op te kweken tot mosselzaad en vervolgens in onze mosselkwekerij te laten uitgroeien tot consumptiemosselen. Het doel was om de oogstdatum te kunnen sturen en enkele weken eerder dan andere partijen mosselen te kunnen leveren. Het resultaat was dat dit inderdaad mogelijk bleek te zijn, dus als zodanig was het project een succes, maar het binnendijks opkweken bleek te arbeidsintensief te zijn en de te oogsten hoeveelheden te klein in relatie tot de inspanning.

2). In het project MZI versus Hatchery is in samenwerking met Stichting Zeeschelp en met Mosselhandel Neeltje Jans onderzocht hoe MZI mosselzaad en Hatchery mosselzaad zich ontwikkelen op een bodemperceel (bij Neeltje Jans) en aan de touwen van een hangcultuurkwekerij. Indien u hierover meer informatie wenst, zijn wij graag bereid u het wetenschappelijk rapport van dit project toe te sturen.

3). Project Autobundel had als doel om op kostentechnisch verantwoorde wijze verse scheermessen te kunnen verpakken in grotere hoeveelheden. Het scheermes is een relatief nieuw Hollands product en er viel nog veel eer te behalen aan het optimaliseren van de productie(capaciteit). Verse scheermessen dienen te worden gebundeld om de houdbaarheid te kunnen garanderen en het is een gecompliceerd proces om dit te automatiseren. Indien u hierover meer informatie wenst, zijn wij graag bereid u het wetenschappelijk rapport van dit project toe te sturen.

4). Project Multischelp is een project dat momenteel loopt. Wij proberen door de bouw van een bewaar- en opslagsysteem lege en kapotte schelpen uit onze productieprocessen dusdanig te schonen dat ze bruikbaar zijn als oestercollectoren. Deze collectoren worden “gezaaid” op de bodem van een oesterperceel om zinkend oesterbroed een plaats te geven zich te kunnen hechten. Wij zullen u te zijner tijd op de hoogte brengen van de resultaten. Klik hier om het complete eindrapport te lezen.